Top Office Topmeiden voor topfuncties

Carrièretips

Achtergrond informatie solliciteren

Solliciteren is jezelf verkopen!

Bij het solliciteren op een baan zien veel sollicitanten zich als vragende partij en de werkgever als de aanbieder van banen. Hierdoor voelt een sollicitant zich vaak in een ondergeschikte en afhankelijke positie geplaatst.
Het is ook mogelijk om op een andere manier naar een sollicitatiegesprek te kijken.

Op de arbeidsmarkt ben jij immers het aanbod en zit de werkgever met het probleem dat hij taken heeft die niet worden vervuld. Als de sollicitant dit werk beheerst, is hij het aanbod waar de werkgever naar op zoek is. Net zoals op iedere markt zijn er op de arbeidsmarkt ook meerdere aanbieders. Het is van belang om jouw aanbod ten opzichte van wat anderen aanbieden zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
Hiervoor zul je allereerst kennis van jouw aanbod moeten hebben. Vergelijk het maar met het verkopen van een computer. Je zult moeten weten wat er allemaal op zit en wat de mogelijkheden zijn. Als sollicitant ben jij de deskundige over jouw aanbod. Jij weet wat je kunt en weet wat jij kunt betekenen voor de werkgever en hoe jij functioneert in de praktijk. Als je dit op een zelfbewuste en deskundige wijze weet over te brengen, kun je een werkgever ervan overtuigen dat jij de oplossing bent voor zijn probleem, de vacature.
Om geselecteerd te worden door een bedrijf moet jij je als sollicitant positief onderscheiden van de andere sollicitanten. Hiervoor moet je dus eerst van jezelf weten wat je allemaal te bieden hebt. Kennis van jouw eigen aanbod is enerzijds belangrijk om voor jezelf te kunnen bepalen waar jij je allemaal op gaat richten bij het solliciteren. Anderzijds is het belangrijk dat je goed onderbouwd jouw kwaliteiten en beperkingen kunt verwoorden, zodat jij een werkgever een eerlijk beeld kunt geven van jouw capaciteiten.
Je hebt al een behoorlijk aantal vragen hierover beantwoord in je sollicitatieprocedure bij Top Office. In je persoonlijke rapportage vind je je eigen antwoorden terug. Print deze uit en neem deze mee op het sollicitatiegesprek.

Wat voor kwaliteiten heb ik?

Denken over jezelf in kwaliteiten doet in eerste instantie wat vreemd aan. Het noemen van positieve eigenschappen wordt vaak gezien als opscheppen. Bescheidenheid is bij solliciteren echter geen wenselijke eigenschap. Niemand anders dan jezelf kan jou verkopen. Daardoor is het wel degelijk nodig jouw kwaliteiten naar voren te schuiven. Kwaliteiten zijn onder te verdelen in kennis, vaardigheden en gedrag. Behalve dat je weet wat jouw kwaliteiten zijn, is het ook belangrijk dat jij deze kwaliteiten kunt aantonen.
Kennis kan vaak worden bewezen door diploma’s. Vaardigheden kun je demonstreren door aan te geven hoeveel ervaring je ergens mee hebt. Gedrag is veel lastiger aan te tonen. Het makkelijkst is om hierbij voorbeelden uit het verleden te noemen waarbij dit gedrag naar voren kwam. Bijv: ik ben ordelijk. Ik heb nl. in mijn vorige baan een nieuw archiveringssysteem opgezet waar 50 mensen gebruik van maken.
Naast kwaliteiten heeft iedereen ook zwakke kanten. In een sollicitatiegesprek heeft het geen zin om deze te ontkennen. Het noemen van een zwakke kant laat de werkgever zien dat jij kritisch naar jezelf bent en of jij in staat bent om met deze zwakkere kanten om te gaan. Soms kan een zwakke kant voor een functie ook een sterke kant zijn. Zo kan aanpassingsvermogen zwak of sterk zijn, afhankelijk van de functie die jij gaat bekleden.
Een hulpmiddel om jouw persoonlijke kwaliteiten in kaart te brengen is te kijken naar prestaties die je hebt geleverd. Schrijf voor jezelf drie prestaties op waar je trots op bent. Kijk vervolgens wat voor kwaliteiten je hiervoor hebt ingezet. De prestaties hoeven niet per se werkgerelateerd te zijn.

Veelgevraagde kwaliteiten

Hoewel iedere functie vraagt om andere kwaliteiten, is een aantal kwaliteiten voor vrijwel iedere functie van belang.
• Motivatie/inzet: Het is voor een werkgever belangrijk dat je gemotiveerd bent voor de functie en dat je je ten volle in zult zetten.
• Aanpassingsvermogen: Een nieuwe job vergt aanpassing. Voor een werkgever is het belangrijk dat je dit kunt zodat je snel inzetbaar bent.
• Kunnen samenwerken: In de meeste banen werk je nauw samen met anderen. Voor een werkgever is het belangrijk dat je dit kunt.
• Positieve houding: Niemand wil graag samenwerken met iemand die altijd negatief is. Door een positieve grondhouding kom je prettig over op anderen. Vertel tijdens een sollicitatiegesprek geen negatieve verhalen over jouw vorige werkgever.
• Zelfvertrouwen: Door zelfvertrouwen kun je laten zien dat je in staat bent om de functie naar behoren uit te voeren.

Sollicitatietips – Gespreksinhoud

• Geef een duidelijk verhaal waarom je bij een bepaald bedrijf of in een bepaalde functie wilt werken.
• Geef voorbeelden, bewijs dat je gekwalificeerd bent voor de functie.
• Bedenk in welke richting je wilt doorgroeien, waar je ambities liggen en welke opleiding je zou willen doen.
• Bereid een aantal goede eigenschappen en verbeterpunten (geen slechte eigenschappen) voor. De kunst is om uit de verbeterpunten de positieve zaken te benoemen. Bv perfectionisme betekent dat ik altijd alles goed nakijk en geen fouten maak.
• Stel geen ‘negatieve vragen’ als ‘Kan ik om 17.00 uur weg of moet ik overuren draaien?”
• Geef geen negatieve kritiek op vorige werkgevers of leidinggevenden. Hou vertrouwelijke zaken voor jezelf.
• Vraag niet direct naar het salaris en overige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatietips – Houding & gedrag

• Zorg voor een positieve uitstraling en toon enthousiasme
• Luister goed naar je gesprekspartner, zodat je hierop door kunt vragen.
• Zorg dat je concreet en bondig spreekt.
• Wees niet te bescheiden.
• Ga nooit in discussie.
• Blijf positief. Wees eerlijk over wat je wel en niet kan, maar geef wel aan dat je bereid bent dingen te leren.
• Als je de vraag niet begrijpt, vraag dan gewoon wat er precies bedoeld wordt.
• Laat je non-verbale gedrag overeenkomen met je verbale gedrag; zeg niet alleen dat je enthousiast bent maar straal het ook uit.

Sollicitatie-instructie kandidaten Top Office

Uitleg sollicitatieprocedure

Top Office heeft gezocht naar geschikte kandidaten voor de vacature bij de opdrachtgever. Deze pre-selectie doen we door een goede analyse te maken van de opleiding en relevante werkervaring van de kandidaten. Maar ook door de persoonlijkheidstest en de competentietest. Hierdoor selecteren we niet alleen kandidaten die passen op de functie maar ook kandidaten die qua persoonlijkheid passen binnen de cultuur van de organisatie.

Waar sta je nu?

Top Office heeft jou, samen met een aantal andere kandidaten, geselecteerd voor de vacature. De opdrachtgever nodigt je uit voor een sollicitatiegesprek.
Echter de opdrachtgever moet nog zijn definitieve keuze maken en kiezen tussen een aantal goede kandidaten. De opdrachtgever zal zichzelf willen overtuigen van jouw geschiktheid of zelfs wel eens toetsen of Top Office haar werk goed heeft uitgevoerd. Dit betekent dat je jezelf dus zo goed mogelijk moeten ‘verkopen’ te midden van serieuze concurrenten. Met andere woorden: je bent al ver in de sollicitatieprocedure, echter allen jij kunt er voor zorgen dat de definitieve keuze op jou valt.

Wat mag je van Top Office verwachten?

Top Office heeft jouw c.v. en persoonlijk profiel zo goed mogelijk gepresenteerd bij de opdrachtgever. Ook tijdens het sollicatiegesprek is Top Office er voor jou. Indien mogelijk (als de opdrachtgever dit wil) gaat een consultant van Top Office mee als sollicitant begeleider,

Wat verwachten wij van jou?
1) Bereid je zelf goed voor. Verdiep je voor het gesprek nogmaals in:
a. de bedrijfsinformatie (bekijk ook de site van de opdrachtgever)
b. de vacature informatie (wat zijn de belangrijkste aanknopingspunten, wat spreekt het meest aan, waar moet je je nog in ontwikkelen)
c. jouw eigen persoonlijkheids- en competentie profiel (sterke kanten, valkuilen etc.)
d. Bedenk vooraf al enkele vragen die je tijdens of aan het einde van het gesprek kunt stellen

2) Neem alle informatie en benodigdheden mee naar het gesprek
a. Vacature
b. Persoonlijke rapportage van Top Office
c. Rapportage persoonlijkheidstest & rapportage competentietest van Top Office
d. Pen & papier

3) Tijdens het gesprek
a. Zorg voor een positieve uitstraling en toon enthousiasme.
b. Toon belangstelling, luister goed en houd oogcontact.
c. Stel vragen
Veel succes!

Tips voor het netwerken

People_network_photo

Een effectief netwerk hangt niet af van wie je kent, maar hoe je er gebruik van maakt. Je succes bij het netwerken wordt vooral bereikt als je je houdt aan de volgende regels.

Integriteit.
De interactie bij het netwerken is vooral een zaak van wederzijds vertrouwen. Probeer nooit het onderste uit de kan te halen, want daarmee schaad je de bereidheid om te worden geholpen. Houd rekening met de gevoelens en de belangen van een ander en wees eerlijk.

Assertiviteit.
Verlegenheid of valse bescheidenheid wil mensen nog wel eens belemmeren bij het inschakelen van hun contacten. Durf te vragen, bedenk dat de meeste mensen het leuk vinden om advies te geven.

Wederkerigheid.
Een beroep doen op het netwerk van anderen impliceert dat ook zij een beroep op jouw netwerk mogen doen. Netwerken is een zaak van wederzijds belang, het mag dus nooit eenrichtingsverkeer worden. Communiceer duidelijk, laat geen ruimte voor misverstanden.

Attitude.
Bewaar een goede balans in je contacten. Als je vaak een beroep doet op je contacten, bel of e-mail dan ook eens ‘zo maar’ tussendoor. Vragen hoe het ermee staat, feliciteren met een verjaardag of een goede jaarwisseling wensen. Maar ook wanneer een incidenteel contact een bruikbare tip of waardevolle informatie oplevert, is een kort bedankbriefje wel zo aardig.

Tips voor een professionele uitstraling

Brsheader1_000_photo

Een eerste indruk wordt in slechts enkele seconden gemaakt en is blijvend. Onderzoek heeft uitgewezen dat 55% van je uitstraling wordt bepaald door wat mensen van je zien, hoe je je kleedt, hoe je je verzorgt en of je zelfvertrouwen uitstraalt. 38% wordt bepaald door wat men van je hoort, dus of je stem prettig klinkt en of je verstaanbaar bent. Slechts 7% van de indruk die je maakt wordt bepaald door wat je zegt.

Als nieuwkomer word je dus voornamelijk beoordeeld op je presentatie en die kun je zo aanpassen dat die eerste indruk positief is te beïnvloeden. Besteed aandacht aan je uiterlijk. Het is raadzaam dat je kleding dezelfde boodschap uitzendt als het degelijke, betrouwbare of eigentijdse, bruisende bedrijf waar je gaat werken. Zodra er tegenstrijdigheden waarneembaar zijn, gaat dat ten koste van een professionele uitstraling en verliezen mensen het vertrouwen dat ze in je hebben.
Bedenk je dat een professionele uitstraling altijd iets gematigds heeft. Sleutelwoord hierbij is: houd het neutraal. Over het algemeen is eigen smaak binnen een professionele omgeving ondergeschikt aan je rol en functie. Ook een bewuste kleurkeuze is belangrijk. Draag opvallende kleuren met mate, anders leiden ze af. Zakelijke kleuren als grijs en donkerblauw stralen gezag uit. Zorg daarbij wel voor contrast in je kleding. Wil je gelijkwaardigheid en contact, dan zijn juist weer zachtere kleuren aan te raden.

Tips voor een succesvolle presentatie

Presentation280_photo

Plankenkoorts die optreedt bij het houden van een voordracht is er vaak debet aan dat de boodschap niet goed overkomt, omdat je meer met jezelf bezig bent dan met het publiek. Met de juiste voorbereiding kun je je angst de baas worden en zelfverzekerd een boodschap verwoorden, die je toehoorders pakt en boeit. Bedenk ook dat het houden van een presentatie niet wezenlijk verschilt van je dagelijkse werkzaamheden als secretaresse. In je functie als secretaresse presenteer je jezelf al acht uur per dag!

Wees enthousiast.
De aandacht van het publiek hangt voor een groot deel af van de eerste indruk die je maakt

Vermijd zaken die afleiden.
Rinkelende armbanden en uitdagende kleding onttrekken de aandacht aan waar het om gaat: je boodschap.

Let op oogcontact.
Het maken van oogcontact heeft als belangrijk voordeel dat je je toehoorders betrekt bij je verhaal. Of uitnodigt tot interactie door je blik bijvoorbeeld te richten op mensen die fronsen of die hun wenkbrauwen optrekken bij een bepaald onderdeel. Maar daar moet je mee leren spelen, want je blik te lang en te vaak op dezelfde persoon richten werkt averechts. Hierdoor voelen de andere toehoorders zich buitengesloten en de ‘uitverkorene’ hoogstwaarschijnlijk ongemakkelijk. Voor minder ervaren of gespannen mensen is het makkelijker de blik te richten op een denkbeeldig punt net over het publiek heen. Bij hen kan oogcontact de blik vernauwen en tot gevolg hebben dat het lichaam verkrampt.

Bouw rust in.
Dit geeft je toehoorders de gelegenheid om de stroom informatie te verwerken. Voor jezelf schept het goede momenten om op adem te komen en je voor te bereiden op de volgende stap.

Let op je ademhaling.
Door spanning komt adrenaline vrij die ervoor zorgt dat je sneller en onrustiger gaat ademhalen. Het gevolg is een haperende stem of een stem die omhoog gaat. Wat ook veel voorkomt is dat mensen sneller gaan praten. Je kunt dit reguleren door van tevoren drie maal diep vanuit de onderbuik adem te halen.

Let op je stem.
Een rustige, gedecideerde toon spoort het publiek aan tot luisteren. Breng variatie aan in tempo, ritme en intonatie. Het benadrukken van belangrijke zaken door luider te gaan praten, of juist pal daarvoor even pauze te nemen, houdt de aandacht vast en brengt je boodschap duidelijker over.

Kantoorkracht

Top Office
Vestigingen
Singel 540
1017 AZ Amsterdam
Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven
Australiëlaan 60
6199 AA Maastricht-Airport
T: 043 - 321 10 75
F: 043 - 327 02 33
info@top-office.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief »

Top Office is specialist in werving, selectie en detachering van management ondersteunend personeel. Een specialist die precies begrijpt wie u zoekt en wat kandidaten motiveert.

Meer over Top Office »

Download Folder