Top Office Topmeiden voor topfuncties

Disclaimer

Privacystatement

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Top Office persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Alle gegevens die u aan Top Office verstrekt via deze website, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevenbestand. Top Office conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van kandidaten worden slechts aan opdrachtgevers verstrekt wanneer wij hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van de kandidaat. Bedrijfsgegevens van onze opdrachtgevers behandelen wij met de nodige voorzichtigheid en discretie. Indien de persoonlijke informatie van een kandidaat dan wel opdrachtgever verandert ofwel een kandidaat of opdrachtgever niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Top Office, bestaat de mogelijkheid om de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Gegevens die verzameld worden op een pagina in een gehoste carrièresite of op een co-branded pagina kunnen bewaard worden door zowel Top Office als het andere bedrijf. In dat geval kan het gebruik van dergelijke gegevens door het andere bedrijf gebonden zijn aan het privacybeleid van dat bedrijf en is Top Office in elk geval niet verantwoordelijk voor het gebruik door dat bedrijf van uw persoons- of demografische gegevens. Gegevens over uw bezoekgedrag gebruiken wij om onze communicatie over onze producten en diensten verder te optimaliseren. Bij de identificatie van de bezoekers op onze site maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag. De informatie die wij op die manier van onze bezoekers krijgen behandelen wij zorgvuldig. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt.

E-mailbericht is vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken. Top Office aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Registratie

Top Office registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Top Office haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Top Office geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. Top Office biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Top Office is niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. Top Office is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Top Office zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Top Office behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen per post:

Top Office BV
Australiëlaan 60
6199 AA Maastricht-Airport

Kantoorkracht

Top Office
Vestigingen
Singel 540
1017 AZ Amsterdam
Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven
Australiëlaan 60
6199 AA Maastricht-Airport
T: 043 - 321 10 75
F: 043 - 327 02 33
info@top-office.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief »

Top Office is specialist in werving, selectie en detachering van management ondersteunend personeel. Een specialist die precies begrijpt wie u zoekt en wat kandidaten motiveert.

Meer over Top Office »

Download Folder